Mediumschap

"Welke energievelden vang jij op"?

Wat is het?

Mediumschap is de gave om energie en/of energieveld op te vangen dat de potentie tot informatie in zich heeft. Dit kan zowel bij de ander als bij jezelf. Deze energie wordt o.a. overgebracht via lichaamstaal, woorden, intonatie, beelden, geur, fantasie, denkbeelden, overtuigingen. Het woord medium in mediumschap komt uit het latijn en betekent letterlijk 'midden'. Het mediumschap gaat inderdaad over de gave om 'ergens tussen te staan' en energie en/of energieveld op te vangen. Deze positie in dit midden brengt een rol met zich mee die vraagt om ontvangen, interpreteren, dragen en overdragen.

Wat kun je ermee?

Mediumschap stelt ons in staat om in iedere sociale setting een diepere verbinding te leggen om van daaruit informatie naar boven te laten komen. Informatie die tot andere inzichten kunnen leiden. Inzichten die perspectieven compleet op zijn kop kunnen zetten waardoor veranderingen veel meer aansluiten bij dat wat er 'echt' gaande is. Mediumschap stelt ons in staat om te communiceren op zielsniveau. Mediumschap vergroot je zelfvertrouwen en de diepte van je relaties.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Misschien allereerst maar eens een gesprek hebben met elkaar. Als je vervolgens hiermee verder wilt, kun je bij mij terecht voor een training. Hierin wordt je mediumschap ten volste geactiveerd en ga je daadwerkelijk ervaren met wat ik bedoel met het 'opvangen van energievelden met de potentie tot informatie'. Je komt echt anders in het leven te staan.

En verder?

Dat is natuurlijk helemaal aan jou. Maar als je jouw ontwikkeling hierin verder vorm wilt geven, kun je deelnemer worden van het 'Platform voor Mediumschap'. Meer informatie vind je op www.mediumschap.nu.